Ouderportaal

Dit Ouderportaal is de plaats waar wij informatie voor ouders plaatsen. De meeste informatie wordt verstrekt via de Parro-app en via e-mail. In de deelraad MR toetsen we regelmatig of de informatie op de goede manier bij de ouders komt. Daarnaast bevat deze pagina handige tips en brochures voor thuis.

Snel naar:

SCHOOLVERZEKERING | TAXIVERVOER | VERLOF AANVRAAG | BELANGRIJKE DATA | BROCHURESHANDIG VOOR THUIS


Educatief partnerschap

De ouders zijn onze partner bij de ontwikkeling van hun kind.
De ervaring en de expertise van de ouders willen we, samen met de deskundigheid van school, gebruiken om er voor te zorgen dat het kind zich op school optimaal kan ontwikkelen. We gaan er vanuit dat de ouders/verzorgers betrokken zijn bij school en de school bij de ouders.


Schoolverzekering

Voor alle leerlingen, personeel en vrijwilligers is er door het bestuur van de school een verzekering afgesloten tegen ongeval tijdens de schooluren, de heen- en terugreis en tijdens uitstapjes, die door de school zijn georganiseerd. De school kan echter niet aansprakelijk gesteld worden bij beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van leerlingen.


Taxivervoer

Ouders kunnen bij hun eigen gemeente gebruik maken van de regeling omtrent het vervoer naar school. Dat kan zijn een vergoeding voor gemaakte kosten, wanneer er voor eigen vervoer is gekozen. Of het kan zijn dat uw kind met speciaal vervoer (taxi) naar school wordt gebracht. De ouders moeten dit zelf aanvragen bij de gemeente waarin ze wonen.


Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof voor uw zoon/dochter moet u een formulier downloaden en invullen. Er is een formulier voor het aanvragen van vakantieverlof en een ander formulier voor het aanvragen van verlof wegens gewichtige omstandigheden. De formulieren staan op deze website en in het  formulier “aanvullende informatie” kunt u nalezen wanneer er wel of niet verlof aangevraagd kan worden en waarvoor. Onderaan deze tekst kunt u de formulieren downloaden. Wij vragen u kennis te nemen van de inhoud en voortaan deze formulieren te gebruiken bij een aanvraag en ingevuld in te leveren bij de teamleider van uw zoon/dochter. De formulieren zijn ook op papier te verkrijgen bij de teamleider of bij de leerlingenadministratie van de Taalbrug.

Formulieren:


Belangrijke data schooljaar 2022 – 2023

DatumDatum
13 t/m 24 september 2022Intakegesprekken nieuwe leerlingenAlle groepen
4 oktober 2022Ouder-kind avondAlle groepen
20 oktober 2022OuderavondGroep 7 en 8
31 oktober t/m 4 november 2022Oudergesprekken Welbevinden en BetrokkenheidAlle groepen (facultatief)
28 november 2022Infoavond voortgezet onderwijs VenloGroep 7 en 8
29 november 2022Infoavond voortgezet onderwijs Eindhoven en HelmondGroep 7 en 8
12 t/m 22 december 2022ToetsweekGroep 7 en 8
22 december 2022Leerlingen en ouders ontvangen kindrapport en portfolioGroep 7 en 8
19 januari 2023OudergesprekkenGroep 7 kijkadvies, groep 8 definitief advies
23 januari t/m 3 februari 2023ToetsweekGroep 3 t/m 6
9 februari 2023Leerlingen en ouders ontvangen kindrapport en portfolioGroep 1 t/m 6
14 en 16 februari 2023OudergesprekkenGroep 1 t/m 6
18 en 19 april 2023IEP eindtoetsGroep 8
23 t/m 26 mei 2023KampGroep 8
30 mei t/m 9 juni 2023ToetsweekGroep 3 t/m 8
22 juni 2023Leerlingen en ouders ontvangen kindrapport en portfolio Leerlingen en ouders ontvangen kindrapportGroep 1 t/m 7 Groep 8
27 juni en 29 juni 2023OudergesprekkenGroepen 1 t/m 6, groep 7 pré-advies
3 t/m 7 juli 2023Schoolverlatersweek en musicalGroep 8
13 juli 2023Laatste schooldag/afscheid schoolverlatersAlle groepen

Schoolgids en jaarkatern

Download hier de Schoolgids 2019 – 2023 (nieuwe versie) en het Jaarkatern 2022 – 2023. Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden.

Taalbrug Junior brochures

Brochures om te helpen en te informeren.

TOS

Wat is een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? En wat betekent dat voor kinderen, voor ouders en voor school?

Thuis taal leren

Op Taalbrug Junior werken we volgens een speciale vorm van het concept interactief taalonderwijs. We proberen zo op een natuurlijke manier aan te sluiten bij de taal van het kind. U kunt dit thuis ook gebruiken!

Thuis (voor)lezen

Deze folder geeft handige tips om thuis lezen én voorlezen nog leuker te maken.

Leuk voor thuis

Op deze plek vind je handige tips informatie voor thuis.

Leuke e-books in de ThuisBieb-app

De deuren van de Bibliotheken zijn gesloten, maar online is de Bibliotheek open! Dankzij de ThuisBieb kunnen kinderen in deze periode gewoon doorlezen. 100 e-books voor het hele gezin In de ThuisBieb-app staan 100 e-books voor het hele gezin. De app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als u geen lid bent van de Bibliotheek! [...]

Kidsweek Thuis

Ook voor begrijpend lezen en woordenschat kun je met je kind thuis oefenen. Kidsweek kan daarbij helpen. Vanaf nu is Kidsweek Thuis gratis beschikbaar. Met zelfstandige opdrachten voor begrijpend lezen bij de artikelen uit Kidsweek. De map wordt iedere week aangevuld. Via onderstaande knop kom je direct in de map. Naar Kidsweek Thuis Bij het [...]