Ouderportaal

Dit Ouderportaal is de plaats waar wij informatie voor ouders  plaatsen.
De meeste informatie wordt verstrekt via de Parro-app en via e-mail.
In de deelraad MR toetsen we regelmatig of de informatie op de goede manier bij de ouders komt.


Educatief partnerschap

De ouders zijn onze partner bij de ontwikkeling van hun kind.
De ervaring en de expertise van de ouders willen we, samen met de deskundigheid van school, gebruiken om er voor te zorgen dat het kind zich op school optimaal kan ontwikkelen. We gaan er vanuit dat de ouders/verzorgers betrokken zijn bij school en de school bij de ouders.


Schoolverzekering

Voor alle leerlingen, personeel en vrijwilligers is er door het bestuur van de school een verzekering afgesloten tegen ongeval tijdens de schooluren, de heen- en terugreis en tijdens uitstapjes, die door de school zijn georganiseerd. De school kan echter niet aansprakelijk gesteld worden bij beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van leerlingen.


Taxivervoer

Ouders kunnen bij hun eigen gemeente gebruik maken van de regeling omtrent het vervoer naar school. Dat kan zijn een vergoeding voor gemaakte kosten, wanneer er voor eigen vervoer is gekozen. Of het kan zijn dat uw kind met speciaal vervoer (taxi) naar school wordt gebracht. De ouders moeten dit zelf aanvragen bij de gemeente waarin ze wonen.


Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof voor uw zoon/dochter moet u een formulier downloaden en invullen. Er is een formulier voor het aanvragen van vakantieverlof en een ander formulier voor het aanvragen van verlof wegens gewichtige omstandigheden. De formulieren staan op deze website en in het  formulier “aanvullende informatie” kunt u nalezen wanneer er wel of niet verlof aangevraagd kan worden en waarvoor. Onderaan deze tekst kunt u de formulieren downloaden. Wij vragen u kennis te nemen van de inhoud en voortaan deze formulieren te gebruiken bij een aanvraag en ingevuld in te leveren bij de teamleider van uw zoon/dochter. De formulieren zijn ook op papier te verkrijgen bij de teamleider of bij de leerlingenadministratie van de Taalbrug.

Formulieren: