Hoe werkt een aanmelding?

Hulpvraag
Als er vragen zijn over het gehoor of de taalontwikkeling van een leerling, kan de leerkracht het zorgteam van de school of het samenwerkingsverband om hulp vragen bij cluster 2.

Advies & ondersteuning
Ook kan er, indien nodig, advies en ondersteuning aangevraagd worden bij Aanmeldpunt Eindhoven.

Aanmelding
De school kan, in overleg met ouders, de leerling aanmelden bij het Aanmeldpunt Eindhoven als:

  • er signalen zijn die duiden op een gehoorbeperking en/ of taalontwikkelingsstoornis (TOS);
  • én daarnaast de interventies vanuit het zorgteam of het samenwerkingsverband onvoldoende toereikend zijn.

Voor de toelaatbaarheid zijn er landelijke richtlijnen om de ernstmaat van de stoornis aan te tonen. Hiervoor is diagnostisch onderzoek door een multidisciplinair team vereist bij een audiologisch centrum. De commissie van onderzoek (CvO) bepaalt of een leerling voldoet aan de richtlijnen die gelden voor de toelaatbaarheid en adviseert op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte over het meest passende arrangement (onderwijs of ondersteuning). Een diagnose TOS betekent niet automatisch een behoefte aan en recht op gespecialiseerd onderwijs of gespecialiseerde ondersteuning.

Toelatingsbeleid Vitus Zuid

Contactinformatie
Meer informatie over de aanvraagprocedure, de indicatiecriteria waaraan een kind dient te voldoen of over de stukken die nodig zijn voor een succesvolle aanvraag bij de CvO kunt u krijgen via:

Aanmeldpunt Eindhoven

Toledolaan 3
5629 CC Eindhoven
Tel: 040 79 000 90 (optie 2)
Email: aanmeldpuntcluster2@taalbrug.nl