Missie & Visie

Taalbrug Junior biedt onderwijs, begeleiding en ondersteuning in de meest brede zin van het woord aan kinderen en jongeren van 4 tot 12 jaar met een communicatieve en/of auditieve beperking,  slechthorende of dove kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).