Taalbrug Junior werkt met arrangementen:

  • Een onderwijsarrangement: dit betekent plaatsing binnen het speciaal onderwijs.
  • Een ondersteuningsarrangement: dit betekent ondersteuning in het reguliere onderwijs door het speciaal onderwijs.

Wie zijn wij?
De ambulante dienst van Taalbrug Junior verzorgt de ondersteuning aan scholen met leerlingen, die slechthorend/doof zijn, een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of een stoornis in het autistisch spectrum hebben die specifiek leidt tot een communicatieve beperking, in het reguliere onderwijs.

Wij begeleiden leerlingen van het SWV Eindhoven, Helmond, de Kempen, Venlo en Oss (Veghel en St. Oedenrode)

Partnerschap
Een goede samenwerking tussen alle betrokkenen is belangrijk. De rol van de ambulante dienstverlener is met name het inbrengen van de specifieke expertise. Van de school wordt verwacht dat zij bereid zijn te investeren in het borgen van deze expertise.

Meer weten over Ambulante Dienstverlening? Download dan de folder via de onderstaande knop.