Inschrijven workshops expertiseavond TOS en D/SH – dinsdag 26 maart 2024

Hieronder zie je een beschrijving van alle workshops. We willen je vragen om 3 keuzes te maken.

We hebben plaats voor maximaal 20 personen per workshop, in volgorde van aanmelding. De uiterste inschrijfdatum is 29 februari 2024.

De workshops

Tijdens deze workshop ga je zelf ervaren wat het betekent om een gehoorbeperking te hebben. Wat betekent een gehoorverlies niet alleen sociaal-emotioneel gezien, maar ook in de klas, in het dagelijks leven, voor je weerbaarheid en je energieverdeling? Ontdek wat de valkuilen en misvattingen zijn, wat werkt wel en wat niet.

 

Deze workshop wordt gegeven door:

Shajen Snijders (Adelante) en Christel Hofland (Kentalis)

Hoe kom je tot het signaleren, diagnosticeren en goed ondersteunen van meertalige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) ?  

 

In het onderwijs komen we steeds meer kinderen tegen die de Nederlandse taal nog moeten leren. De ontwikkeling van een tweede taal verloopt voor iedere tweede taalleerder anders. We zien taalachterstanden bij deze kinderen. Maar wanneer spreek je nu van een taalachterstand en wanneer heb je te maken met een taalontwikkelingsstoornis?

In deze presentatie kijken we samen naar de overeenkomsten en verschillen van taalproblemen vanuit meertaligheid en een taalstoornis. Welke wegen kun je bewandelen om tot goede diagnostiek te komen, hoe kun je kinderen met meertaligheid en TOS goed ondersteunen in hun taalontwikkeling en welke organisaties kunnen hierin helpen?

 

Deze workshop wordt gegeven door:

Christy Daamen (Taalbrug Junior) en Lizet Loonen (Kentalis)

“Ben er vroeg bij!!”

Ongeveer 5-7% van de kinderen in Nederland heeft een TOS. Wanneer spraak- en taalproblemen niet tijdig worden gesignaleerd kan dit leiden tot problemen op andere ontwikkelingsgebieden. Tijdens deze workshop word je meegenomen in het herkennen van spraaktaalproblemen en onderliggende signalen bij jonge kinderen.

Deze workshop is met name gericht op professionals die werken met het jonge kind (0- 6 jaar) binnen de kinderopvang, het onderwijs en (jeugd)zorg zoals jeugdartsen en verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg.

 

Deze workshop wordt gegeven door:

Elzemiek van Tits (Adelante) en Jasmijn Santegoeds (Kentalis)

“Beleef & ervaar. Een TOS: wat is dat? Hoe voelt dat? En vooral: hoe kun je deze leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen?”

We laten je ervaren waar leerlingen met een TOS tegenaan lopen. Daarnaast vertellen we hoe wij ons onderwijs op Taalbrug Junior, middels interactief taalonderwijs, aanbieden voor deze doelgroep.

Hoe is het om niet goed uit je woorden te komen? Of om niet begrepen te worden? Een TOS bestaat uit verschillende aspecten. Tijdens de workshop lichten we er een aantal uit.

Zelf ervaren wat een taalontwikkeling stoornis (TOS) is, doet veel meer dan alleen het uitleggen van de theorie. Vervolgens vertellen wij hoe wij op Taalbrug Junior ons onderwijs inrichten voor onze leerlingen. Hoe werkt dat interactief taalonderwijs op een cluster 2 school? Hoe ondersteun, stimuleer en activeer je leerlingen met een TOS? Wij kunnen dat!

En het mooie is: we geven je tips welke je zeker kunt gebruiken in je dagelijkse praktijk!

Zo interactief als ons taalonderwijs is, zo interactief zal onze workshop zijn.

 

Deze workshop wordt gegeven door:

Karlijn Meijer en Anne-Mijke Verhagen (Taalbrug Junior)

‘Kwaak de code, kraak de code, maak de code!’

De relatie tussen de mondelinge en schriftelijke taal. Van kwaken naar kraken en maken.

Binnen deze workshop gaan we het hebben over de ontwikkeling van de mondelinge taal in relatie tot de ontwikkeling van de schriftelijke taal bij basisschoolleerlingen. Hoe beïnvloeden mondelinge taalvaardigheid en lezen en spellen elkaar? Welke invloed kunnen spraak- taalmoeilijkheden hebben op het lees- en/of spellingsproces? Op welke mondelinge taalaspecten kun je letten bij kinderen die het aanvankelijk lezen en/of spellen niet onder de knie krijgen? Heeft de mondelinge taalvaardigheid van kinderen ook invloed op het gevorderde lezen en spellen? Samen met jullie verkennen we bovenstaande vragen.

Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs

 

Deze workshop wordt gegeven door:

Dominique Heijthuijsen en Evelien Vroomen (Adelante)

In deze workshop besteden we aandacht aan het belang van het ontwikkelen van je executieve functies. De executieve functies zorgen voor de aansturing van je hersenen. Hierbij speelt je innerlijke taal een grote rol. Voor TOS kinderen is dat een ingewikkeld proces. We nemen je mee in de achtergrond en signalering van de executieve functies en de zwakke zelfsturing van kinderen met een TOS. Met de gerichte tips kun je zelf aan de slag in de praktijk. Deze workshop is met name gericht op leerkrachten en logopedisten.

 

Deze workshop wordt gegeven door:

Mariëlle Weekers (Taalbrug Junior) en Neeltje Wijnen (Adelante)

Het Spraak & Taal Ambulatorium is een (derdelijns) multidisciplinair expertisecentrum voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar met een (vermoeden van een) TOS waarvan de spraak-/taalontwikkeling stagneert, de diagnose moeilijk te stellen is, de eerstelijns zorg vastloopt of wanneer er op andere ontwikkelingsgebieden problemen ontstaan.

Wij bieden een kort en intensief behandeltraject van maximaal acht weken waarbij we op zoek gaan naar nieuwe behandelinsteken. Onderzoekend behandelen noemen we dat: De ontdekkingstocht naar wat werkt om de spraak-/taalontwikkeling weer op gang te brengen.

Tijdens de sessie wordt uitleg gegeven over de weg naar het ambulatorium (mulitpoli of fonopoli) en de inhoud.

 

De workshop wordt gegeven door:

Christian Kortooms en Hilde Macco  (Kentalis)

“Herken een TOS”

In elke klas zitten wel een paar leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het is belangrijk om deze kinderen zo goed mogelijk op te sporen en te begeleiden. Deze presentatie geeft inzicht in het belang van vroegsignalering van taalproblemen, maar ook wat de valkuilen zijn. De verschillende screeningsinstrumenten en vragenlijsten worden besproken en de mogelijkheden voor meertalige kinderen. Wat zijn de vervolgstappen na signalering? Tijdens deze presentatie is er ruimte voor het inbrengen en bespreken van leerlingen uit de praktijk.

 

Deze workshop wordt gegeven door:

Saskia Peels en Rosemarie Voeten (Taalbrug Junior)

Inschrijven