Spraakmakend onderwijs

foto-home-detaalbrug

Elke leerling heeft een eigen ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte. Welbevinden en betrokkenheid zijn, naast doelgerichtheid, kernbegrippen in de organisatie. Voor kinderen en jongeren zijn dit voorwaarden om optimaal aan het onderwijsprogramma deel te kunnen nemen en om steeds zelfstandiger te leren communiceren. Voor personeelsleden worden deze begrippen gezien als uitgangspunt om specifieke kwaliteiten, kennis en competenties te kunnen ontwikkelen die nodig zijn om goed onderwijs te kunnen geven.